İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Destekler
  3. KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı

[image lightbox=”1″ caption=””]https://www.kosgeb.gov.tr/Content/upload/Image/kosgeb637360192087628243.jpg[/image]

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

[tnm_video layout=”mnmd-post-media-wide”]https://www.youtube.com/watch?v=0sDk55uQ3sg&t=2s[/tnm_video]

Etkileşimli Destek Tanıtımı

 

DESTEK UNSURU DESTEK TUTARI
Kuruluş Desteği Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği* Birinci Performans Dönemi**

– 180-539 gün ise 5.000 TL

– 540-1079 gün ise 10.000 TL

– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

– 360-1079 gün ise 5.000 TL

– 1080-1439 gün ise 15.000 TL

– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği 5.000TL

Sıkça Yapılan Hatalar

Destek Programı Hatalı İşlem Doğru İşlem
Geleneksel Girişimci Destek Programı İşletme kuruluşunda girişimcinin %50’nin altında hisse sahibi olması veya destek programı süresinde mevcut hisselerinin bir kısmını devrederek %50’nin altına düşmesi Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıl) girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
Geleneksel Girişimci Destek Programı Destek programı süresi içinde işletmenin kapanması Desteklenen işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamasını müteakip tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde; yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.
Geleneksel Girişimci Destek Programı İşletme kurma tarihininin zamanlaması İşletme kuruluş tarihinin Geleneksel Girişimci Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün sonra) olması gerekmektedir. Eğitimin tamamlandığı tarih ile işletme kuruluş tarihi aynı gün olmamalıdır. Bu nedenle eğitimin tamamlandığı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra Vergi Dairesine açılış işlemleri için başvuru yapılmalıdır.
Geleneksel Girişimci Destek Programı Gerçekten kurulan işi yapacak girişimcinin yerine başka başka birinin girişimci olarak başvuru yapması veya başka bir işin genişletilmesine yönelik iş kurularak başvuru yapılması Girişimcinin kurulan işletmenin faaliyeti ile ilgili bilgi, birikim ve geçmiş deneyiminin olması beklenmektedir. Bununla birlikte desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise bu durumda başvuru reddedilir.

 

Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Formu

Geleneksel Girişimci  Destek  Programı Taahhütnamesi

Geleneksel Girişimci  Destek Programı Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu

Geleneksel Girişimci  Destek Programı Başvuru Değerlendirme Formu

Geleneksel Girişimci Destek Programı İtiraz Formu

Geleneksel Girişimci  Destek Programı İtiraz Karar Formu

Geleneksel Girişimci Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu

Geleneksel Girişimci  Destek Programı Ödeme Talep Formu

Geleneksel Girişimci Destek Programı Ödeme Oluru

Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Formu II. Bölüm İş Modeline İlişkin Bilgiler Bölümü

 

Tablolar

Geleneksel Girişimci Destek Programı Ödeme Belgeleri Tablosu

Yorum Yap

Yorum Yap